Odpady komunalne

 

UWAGA MIESZKAŃCY KOSZALIŃSKIEGO TBS !!!

 

W związku ze zmianą z dniem 01 lipca 2013r. metody i opłaty za wywóz odpadów komunalnych (Uchwała Nr XXIX/449/2013 i Uchwała Nr XXIX/450/2013 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 13.03.2013r.) - Zarząd Koszalińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. Plac Wolności 2-3 informuje, że na terenie Miasta Koszalina opłaty z tego tytułu naliczane będą od m2 powierzchni użytkowej lokalu w wysokości:

- przy segregacji odpadów - 0,60zł/m2,
- przy braku segregacji - 0,90zł/m2.

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Koszalinie istnieje możliwość skorzystania z ulgi przy naliczaniu opłaty.

Ulga obejmuje:
   - lokale mieszkalne o powierzchni użytkowej powyżej 25m2 zamieszkałe przez 1 osobę,
   - lokale mieszkalne o powierzchni użytkowej powyżej 60m2 zamieszkałe przez 2 osoby.

 

WARUNKIEM KONIECZNYM DO SKORZYSTANIA Z ULGI JEST ZŁOŻENIE STOSOWNEGO OŚWIADCZENIA W SEKRETARIACIE KOSZALIŃSKIEGO TBS, PLAC WOLNOŚCI 2-3.

 

OSTATECZNY TERMIN SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ DO 15.05.2013R.

 

Druk oświadczenia zostanie dołączony do faktury majowej lub do pobrania na stronie internetowej  Koszalińskiego TBS (poniżej).

Oświadczenie - plik w formacie pdf