Brytyjska 2-20

Ilość mieszkań:   96

Powierzchnia użytkowa:  5.036,25 m2

Rok oddania do użytku – 2008 r.

W czerwcu 2008 roku Spółka uzyskała Dyplom uznania w Ogólnopolskim Konkursie Budowa Roku 2007 organizowanego przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, Ministerstwo Infrastruktury i Główny Urząd Nadzoru Budowlanego.

 

Holenderska 54-70

Ilość mieszkań:  88

Powierzchnia użytkowa:  4.511,05 m2

Rok oddania do użytku – 2011 r.

 

Brytyjska 22, 24, 26

Ilość mieszkań:   48

Powierzchnia użytkowa:  2.664,63 m2

Rok oddania do użytku – 2012 r.

 

Holenderska 46-52

Ilość mieszkań:   36

Powierzchnia użytkowa:  1.884,67 m2

Rok oddania do użytku - 2015 r.

 

Holenderska 40-44

Ilość mieszkań:   36

Powierzchnia użytkowa:  1596,50 m2

Rok oddania do użytku - 2017 r.