Wenedów 9-9a

Ilość mieszkań 26

Powierzchnia użytkowa 1.185,43 m2

4 lokale handlowo-użytkowe o łącznej powierzchni 126,07 m2

Rok oddania do użytku – 1998

 

Wenedów 22-24

Ilość mieszkań 79

Powierzchnia użytkowa 4.852,05 m2

4 lokale handlowo-usługowe o łącznej powierzchni 300,80 m2

Rok oddania do użytku – 2000 r.

Za realizację tej inwestycji uzyskano prestiżową nagrodę III stopnia w Ogólnopolskim Konkursie Budowa Roku 1999 organizowanym przez Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Zarząd Główny Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa.

 

Wenedów 18-18c, 20-20c, 26-26b, 28-30c

Ilość mieszkań 225

Powierzchnia użytkowa: 12.176,72 m2

Rok oddania do użytku – 2002 r.

Za budowę tego zespołu budynków Spółka uzyskała w czerwcu 2003 roku nagrodę II stopnia w Ogólnopolskim Konkursie Budowa Roku 1999 organizowanego przez Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Zarząd Główny Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa.

 

Wenedów 10-12d, 14-14c, 16-16c

Ilość mieszkań 183

Powierzchnia użytkowa:  9.127,07 m2

Rok oddania do użytku – 2004 r.

Za budowę tego zespołu budynków Spółka w maju 2005 roku została laureatem konkursu Inwestycja 2005 organizowanego przez Środkowopomorską Radę Naczelnej Organizacji Technicznej w Koszalinie pod patronatem Wojewody Zachodniopomorskiego oraz uzyskała wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Budowa Roku 2004 organizowanego przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa przy współudziale Ministerstwa Infrastruktury i Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego.

 

Wenedów 4-4c, 6-6c, 8-8d

Ilość mieszkań:   185

Powierzchnia użytkowa:  9.162,18 m2

Rok oddania do użytku – 2007 r.

Za budowę tego zespołu budynków Spółka uzyskała w czerwcu 2008 roku nagrodę II stopnia w Ogólnopolskim Konkursie Budowa Roku 2007 organizowanego przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, Ministerstwo Infrastruktury i Główny Urząd Nadzoru Budowlanego.