PLAN INWESTYCJI BUDOWLANYCH NA LATA 2012-2017

 

Budowa II etapu osiedla Unii Europejskiej w Koszalinie – zadanie B

- Adres – Koszalin, ul. Holenderska

- Numer ewidencyjny działki – 9/101, obręb 12 m. Koszalina

- Powierzchnia działki – 1,0396 ha

- Księga wieczysta numer KO1K/00077073/6, prowadzona przez VI Wydział Ksiąg Wieczystych

- Ilość budynków – 1

- Ilość mieszkań – 96

- Powierzchnia netto budynku – 6 984,22 m2

- Powierzchni użytkowa lokali mieszkalnych – 4 897,01 m2

- Powierzchnia przynależna (komórki lokatorskie) – 763,52 m2

- Planowany koszt budowy 1m2 powierzchnia użytkowej mieszkania – 2 600 ÷ 2 800 zł

Struktura mieszkań:

Mieszkanie jednopokojowe (ok. 33 m2) – 16 sztuk

Mieszkanie dwupokojowe małe (ok. 48 m2) – 24 sztuk

Mieszkanie dwupokojowe duże (ok. 54 m2) – 44 sztuk

Mieszkanie trzypokojowe (ok. 68 m2) – 12 sztuk