TELEFONY ALARMOWE

999 - Pogotowie ratunkowe

998 - Straż Pożarna

997 - Policja

994 - Pogotowie Wodno – Kanalizacyjne

993 - Pogotowie Ciepłownicze

992 - Pogotowie Gazowe

991 - Pogotowie Energetyczne

986 - Straż Miejska

112 - Ogólny numer alarmowy


(94) 345 89 10 – Pogotowie instalacyjne INSTA SERWIS

(94) 342 59 95 – Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego